سمپاش توربین زراعی شرکت طوس فدک مخازن پلی اتیلن تولیدی شرکت طوس فدک سمپاش های تولیدی شرکت طوس فدک بیلر شرکت طوس فدک گروه کارخانجات طوس فدک
گواهینامه ها و افتخارات