تماس باما

سامانه پیام کوتاه
10000032464646

ایمیل:
info@toosfadak.ir

تلفن کارخانه:
46 46 46 051-32   و 44 44 46 32-051
5 الی 7  51 41 46 32-051

تلفن دفتر مرکزی:
05137262706


آدرس کارخانه: مشهد، کیلومتر 23 جاده آسیایی (سنتو)، ابتدای فرعی شهرک صنعتی ماشین سازی و فناوریهای برتر

آدرس دفتر مرکزی و نمایشگاه دائمی:  مشهد، میدان فردوسی، انتهای شهید صادقی، مرکز خدمات حمایتی جهاد کشاورزی

نقشه

تماس با ما