مدیران و کارکنان شرکت

 

 

 

مدیر اداری و کارگزینی: سرکارخانم اصغری

تلفن: 05132464646 (داخلی 17)

 

 

 

 

کارشناس امور عاملین فروش : آقای مهندس طاهونچی

تلفن: 09153029038

 

 

 

 

کارشناسان امور بازاریابی: خانم فدایی
                                   

تلفن: 09153068044
 

 

 

 

 

واحد دیجیتال مارکتینگ و تبلیغات: خانم فرخ پی

تلفن: 09152153843