فیلم ها

  • 1154
  • 1247 مرتبه

عملکرد سمپاش توربینی باغی طوس فدک

05/20/1400

فیلم عملکرد سمپاش کششی توربین دار باغی طوس فدک قابل مشاهده است.

برای مشاهده اطلاعات بیشتر راجع به این سمپاش اینجا کلیک کنید.

فایل های پیوست

عملکرد سمپاش توربینی باغی طوس فدک