درباره این محصول

در سمپاش های ulv از سم خالص بدون اضافه کردن آب استفاده میشود. به دلیل عدم استفاده از آب این سمپاش ها حجم و وزن کمی دارند. در استفاده از این سمپاش ها باید دقت داشت که از تجهیزات ایمنی مناسب مانند دستکش، کلاه، ماسک، کفش کار و لباس یکسره ضد مواد شیمیایی استفاده کرد.

همچنین توجه به این نکته نیز الزامی است که ترجیحا در هنگام وزش باد نباید عملیات سمپاشی انجام شود و اگر بنا به شرایط سمپاشی در برابر باد انجام شد باید حتما در جهت موافق باد حرکت کرد تا سموم به سمت شخص برنگردند.

 

سمپاش ULV برقی