سمپاش پشتی شارژی

سمپاش پشتی برقی سمپاشی است که فشار آن توسط پمپ تامین می‌شود. معمولا این سمپاش در باغ هایی که امکان گذر تراکتور و سمپاش های پشت تراکتوری را ندارند استفاده می شود . علاوه بر آن برای استفاده های خاص در مزارع کوچک نیز به کار میرود.
به خاطر وجود پمپ تا حدی برای درختان تا ارتفاع 4 متر قابل استفاده است .

مزیت ها:

  • عدم نیاز به بنزین
  • قیمت کمتر
  • استهلاک کمتر

سمپاش پشتی شارژی طوس فدک