درباره این محصول

مشخصات و ویژگی های مخازن سمپاش کشاورزی طوس فدک 

  • مخازن مخصوص انواع سمپاش های کشاورزی پشت تراکتوری سوار شونده و کششی مجهز به مخازن جداگانه شست و شوی دست و شست و شوی سیستم

  • مخازن مخصوص انواع سمپاش های چرخ دار

  • مقاوم به خوردگی در برابر انواع سموم، محلول های شیمیایی و کودهای مایع

  • سبک و بادوام

  • تنوع در رنگ

  • لیتراژ بندی دقیق

مشخصات منبع یا مخزن سمپاش کشاورزی طوس فدک:

مشخصات منبع یا مخزن سمپاش کشاورزی طوس فدک